Select Page

Z Aneksom k Šolskim pravilom ocenjevanja (COVID-19)/2 se razveljavi Aneks k Šolskim pravilom ocenjevanja (COVID-19) z dne 20. 4. 2020.

Na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVlD-19 (Uradni list RS, št. 152/20 z dne 23. 10. 2020) in Sklepa o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela in ocenjevanju znanja dijakov v srednjih šolah v šolskem letu 2020/2021 (Uradni list RS, št. 182/20 z dne 10. 12. 2020) 2020 ravnateljica OE/direktorica ŠC Postojna sprejme ANEKS K ŠOLSKIM PRAVILOM OCENJEVANJA (COVID-19)/2.