Select Page

Dijaki, ki bi želeli popravljati oziroma pridobiti manjkajoče ocene pisnih ocenjevanj znanja, lahko pisno ocenjevanje znanja opravite v navedenih terminih:

 • četrtek, 19. 10. 2023,
 • četrtek, 16. 11. 2023,
 • četrtek, 14. 12. 2023,
 • četrtek, 18. 1. 2024 –> prestavljeno na četrtek, 25. 1. 2024,
 • četrtek, 14. 3. 2024,
 • četrtek, 18. 4. 2024.

Pisna ocenjevanja znanja v navedenih terminih bodo potekala 7. ali/in 8. šolsko uro, tj. od 13.00 do 14.30, v učilnici št. 16.

Dijak lahko na razpisan datum opravlja samo eno pisno ocenjevanje znanja.

K popravljanju oziroma pridobivanju manjkajočih ocen se prijavite pri profesorju/profesorici predmeta, pri katerem bi želeli popravljati oziroma pridobiti manjkajoče ocene. Prijavite se najkasneje 5 delovnih dni pred razpisanim datumom, odjavite se lahko 2 dni pred razpisanim datumom.


Dijakom zaključnih letnikov, ki ob zaključku lanskega šolskega leta niste opravili vseh obveznosti zaključnega letnika in v času šolanja še niste ponavljali, zakonodaja omogoča, da se pogojno še enkrat vpišete v zaključni letnik in preostale obveznosti opravljate po izpitih. K opravljanju izpitov lahko pristopite v naslednjih terminih:

 • četrtek, 19. 10. 2023,
 • četrtek, 16. 11. 2023,
 • četrtek, 14. 12. 2023,
 • četrtek, 18. 1. 2024 –> prestavljeno na četrtek, 25. 1. 2024,
 • četrtek, 14. 3. 2024,
 • četrtek, 18. 4. 2024.
 • v času popravnih izpitov v spomladanskem in jesenskem roku.

V navedenih terminih bodo izpiti potekali 7. in 8. šolsko uro, tj. od 13.00 do 14.30, v učilnici št. 16.

Dijak lahko na razpisan datum opravlja samo en izpit.

K izpitu se prijavite z izpolnjeno prijavnico k izpitu, ki jo pošljete na e-naslov info@scpo.si. Na izpit se prijavite najkasneje 5 delovnih dni pred razpisanim rokom, odjavite se lahko 2 dni pred razpisanim rokom.

Dijaki boste pisali izpit iz predmeta, na katerega se boste prijavili.


Vodstvo šole


(Število obiskov: 514)
Dostopnost