Select Page

E-pošta profesorjev

PRIIMEK IN IME Elektronski naslov ( = zamenjajte z @)
Aleksić Tscherkassky Jadran jadran.aleksic=scpo.si
Ažnik Tjaša tjasa.aznik=scpo.si
Babič Petrič Jolanda jolanda.petric=scpo.si
Bajc Simona simona.bajc=scpo.si
Bajec Cvetka cvetka.bajec=scpo.si
Barbiš Ado ado.barbis=scpo.si
Borota Šraj Martin
martin.borota-sraj=scpo.si
Božič Eneja eneja.bozic=scpo.si
Bratina Marko
marko.bratina=scpo.si
Brne Gorazd gorazd.brne=scpo.si
Celin Lenarčič Ana ana.celin-lenarcic=scpo.si
Cunja Boris boris.cunja=scpo.si
Čugura Majda majda.cugura=scpo.si
Dolgan Matej matej.dolgan=scpo.si
Dekleva Barbara barbara.dekleva=scpo.si
Djordjević Predrag predrag.djordjevic=scpo.si
Drobnič Anton anton.drobnic=scpo.si
Fajdiga Ivan ivan.fajdiga=scpo.si
Fajdiga Janja janja.fajdiga=scpo.si
Gabriel Marinka marinka.gabriel=scpo.si
Gombač Erika erika.gombac=scpo.si
Gospodarič Katarina katarina.gospodaric=scpo.si
Habič Mojca mojca.habic=scpo.si
Harmel Aleš ales.harmel=scpo.si
Horvat Danijela danijela.horvat=scpo.si
Jenček Ocepek Mojca mojca.jencek.ocepek=scpo.si
Jurca Ariana ariana.jurca=scpo.si
Kafol Mateja mateja.kafol=scpo.si
Keš Dolores dolores.kes=scpo.si
Klasinc Magdalena magdalena.klasinc=scpo.si
Kocjančič Tomazin Ana ana.tomazin=scpo.si
Koren Valenčič Katja katja.koren=scpo.si
Kramar Jasna jasna.kramar=scpo.si
Krebelj Dejan dejan.krebelj=scpo.si
Kresevič Bajec Klara klara.kresevic=scpo.si
Kristan Boris boris.kristan=scpo.si
Kristan Eva eva.kristan=scpo.si
Leskovec Ana ana.leskovec=scpo.si
Likar Žarko zarko.likar=scpo.si
Logar Klavdij klavdij.logar=scpo.si
Logar Tadeja tadeja.logar=scpo.si
Logar Morano Teja teja.logar-morano=scpo.si
Majdič Rok rok.majdic=scpo.si
Marin Martina martina.marin=scpo.si
Marolt Mirjana mirjana.marolt=scpo.si
Masterl Aleš ales.masterl=scpo.si
Medvedec Damijana damijana.medvedec=scpo.si
Milavec Vlasta vlasta.milavec=scpo.si
Mlakar Lidija lidija.mlakar=scpo.si
Nahtigal Franci franci.nahtigal=scpo.si
Oberstar Marja marja.oberstar=scpo.si
Pirih Marija marija.pirih=scpo.si
Počkaj Vladimir pockaj.vladimir=scpo.si
Počkar Mirjam mirjam.pockar=scpo.si
Popit Tatjana tatjana.popit=scpo.si
Posega Dolenc Helena helena.posega=scpo.si
Radivojevič Mirjam mirjam.radivojevic=scpo.si
Rebec Hreščak Mateja mateja.rebec=scpo.si
Režek Donev Nataša
natasa.rezek=scpo.si
Režek Darko darko.rezek=scpo.si
Rijavec Nataša
natasa.rijavec=scpo.si
Rojc Tamara tamara.rojc=scpo.si
Rosina Simonič Bojana bojana.simonic=scpo.si
Simčič Barbara barbara.simcic=scpo.si
Simčič Martin martin.simcic=scpo.si
Sitar Dolores dolores.sitar=scpo.si
Stražišar Mihaela mihaela.strazisar=scpo.si
Šajn Hreščak Inge inge.sajn=scpo.si
Škrlj Počkaj Sonja sonja.skrlj=scpo.si
Štajnrajh Romana romana.stajnrajh=scpo.si
Štucin Zdravka zdravka.stucin=scpo.si
Tiringer Koračin Andreja andreja.tiringer=scpo.si
Tomšič Teja teja.tomsic=scpo.si
Tornič Kajetana kajetana.tornic=scpo.si
Turk Uroš uros.turk=scpo.si
Valenčič Rudi rudi.valencic=scpo.si
Vičič Ervin ervin.vicic=scpo.si
Vodopivec Alenka alenka.vodopivec=scpo.si
Zbačnik Vinko vinko.zbacnik=scpo.si