Select Page

O svetovalni službi

Šolska svetovalna služba je namenjena dijakom, njihovim staršem in učiteljem. Tam se lahko pogovorite o:

 • izbiri študijske smeri in poklica (Kam po zaključeni srednji šoli?),
 • načinih učenja in učnih težavah (Kako izboljšati učni uspeh?),
 • drugih težavah in dilemah (Kaj se mi dogaja? Zakaj me je strah? Kaj naj naredim?),
 • preusmeritvah (Se lahko prepišem na drugo šolo?),
 • vpisu v prvi letnik (Kakšen je postopek vpisa v prvi letnik?),
 • pomoči dijakom s posebnimi potrebami in pridobitvi pedagoške pogodbe (Na kakšen način mi šola lahko pomaga?),
 • pomoči dijakom tujcem (Kakšne prilagoditve mi nudi šola in na kakšen način mi lahko pomaga pri učenju slovenščine?),
 • razvijanju nadarjenosti (Kako izkoristim svoj potencial?),
 • in še marsikaj.

Marija Pirih, univ. dipl. psih.

Svetovalka za:

 • gimnazija v Postojni in Ilirski Bistrici
 • tehnik računalništva (2, 3. in 4. letnik) v Ilirski Bistrici
Kontakt E-naslov: marija.pirih@scpo.si
Telefon: 081 601 671 (Postojna), 05 711 11 13 (Ilirska Bistrica)
Govorilne ure

Vsak dan razen torka od 10.15 do 11.00, popoldan po dogovoru.

V dislocirani enoti v Ilirski Bistrici je Marija Pirih prisotna predvidoma ob torkih.

Telefonski razgovori so možni v času govorilnih ur na Šolskem centru Postojna.

 

Teja Tomšič, univ. dipl. ped. in prof. soc.

Svetovalka za:

 • strojni tehnik
 • ekonomski tehnik
 • predšolska vzgoja
Kontakt E-naslov: teja.tomsic@scpo.si
Telefon: 081 601 672
Govorilne ure Vsak dan razen torka od 10.15 do 11.00.

 

Maja Turković, mag. soc. del. in univ. dipl. kult.

Svetovalka za:

 • avtoserviser
 • oblikovalec kovin – orodjar
 • tehnik računalništva (1. letnik) v Ilirski Bistrici
Kontakt E-naslov: maja.turkovic@scpo.si
Telefon: 081 601 687 (Postojna), 05 711 11 13 (Ilirska Bistrica)
Govorilne ure

Vsak dan razen srede od 10.15 do 11.00, popoldan po dogovoru.

V dislocirani enoti v Ilirski Bistrici je Maja Turković prisotna predvidoma ob sredah.

Telefonski razgovori so možni v času govorilnih ur na Šolskem centru Postojna.

 

Govorilne ure so namenjene kratkim, nujnim pogovorom, telefonskim klicem in dogovorom za daljše razgovore, ki praviloma potekajo izven terminov govorilnih ur, po dogovoru lahko tudi v popoldanskem času.


(Število obiskov: 1.744)
Dostopnost