Select Page

Poročilo o kakovosti

V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) ‡ (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) svet šole, na predlog ravnateljice, imenuje komisijo za kakovost, ki spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela (v nadaljevanju: komisija za kakovost) v programih srednjega strokovnega, poklicno-tehniškega, poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja, ki jih izvaja šola.

Statut ŠC Postojna določa, da komisijo za kakovost sestavljajo najmanj štirje strokovni delavci, dva predstavnika delodajalcev in dva predstavnika dijakov oziroma staršev. Poročilo komisije za kakovost šola najkasneje do januarja vsako leto za preteklo šolsko leto objavi na svoji spletni strani.

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2022-23


(Število obiskov: 20)
Dostopnost