Select Page

Kontaktni podatki

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
Cesta v Staro vas 2
6230 Postojna

Telefon: 081 601 650
e-Pošta: info@scpo.si
Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100-6030704112, odprt pri UJP Postojna

Direktorica Šolskega Centra Postojna:
Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.

Ravnateljica:
Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.
Predstojnica gimnazije in ekonomske šole:
mag. Katarina Gospodarič, prof. špa. in ang.
Pomočnik ravnateljice, predstojnik strojne in vzgojiteljske šole:
Gorazd Brne, prof. soc. in univ. dipl. fil.
Vodja enote v Ilirski Bistrici:
mag. Sonja Škrlj Počkaj, univ. dipl. ped. in prof. zgo.

TAJNIŠTVO
Natalija Ujčič, dipl. ekon. (UN)
Biljana Kuridža Mršić, posl. sekr.
Uradne ure v tajništvu so vsak dan od 9.00 do 11.00.

REFERENT ZA DIJAKE
Željko Klačinski

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Nadja Šuligoj Kunilo, Telefon: (05) 335 84 13, e-Pošta: nadja.kunilo@gimng.si

RAČUNOVODSTVO
Mirjana Jozić, dipl. ekon.
Manuela Šestan, poslovni sekretar.
Mateja Pavlovič, dipl. ekon. (VS)
Uradne ure v računovodstvu so vsak dan od 9.00 do 10.30.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Jerneja Sojer Smerdu, univ. dipl. upr. org., GSM: 041 418 078, e-Pošta: jerneja.sojer-smerdu@scpo.si
Uradne ure so vsak torek, med 10.00 in 12.00, ter četrtek in petek, med 10.00 in 11.00.

SVETOVALNA SLUŽBA
Teja Tomšič, univ. dipl. ped. in prof. soc., Telefon: 081 601 672, e-Pošta: teja.tomsic@scpo.si
Marija Pirih, univ. dipl. psih., Telefon: 081 601 671, e-Pošta: marija.pirih@scpo.si
Maja Turković, mag. soc. del. in univ. dipl. kult., Telefon: 081 601 687, e-Pošta: maja.turkovic@scpo.si

ORGANIZATORJI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM – PUD
Anton Drobnič – program STROJNI TEHNIK (SSI in PTI), GSM: 041 515 273, e-Pošta: anton.drobnic@scpo.si
Boris Kristan – program AVTOSERVISER, e-Pošta: boris.kristan@scpo.si
Marko Bratina – program OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR in POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (NPI), GSM: 041 393 365, e-Pošta: marko.bratina@scpo.si

TAJNICA SPLOŠNE MATURE:
Danijela Horvat, prof. zgod. in geo. Telefon: 081 601 658, e-Pošta: splosna.matura@scpo.si

ORGANIZATORICA OIV/IND IN TAJNICA POKLICNE MATURE:
Kajetana Tornič, mag. ekon. ved, Telefon: 081 601 666, e-Pošta: kajetana.tornic@scpo.si

KNJIŽNIČARKA
Mirjam Pangos, univ. dip. bibl. in prof. slov.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Ravnateljica: Nada Vadnov, univ. dipl. psih.
Referentki za študentske zadeve: Martina Konestabo, univ. dipl. soc., Marina Ludvik, diplomantka upravnih ved (VS)

Ravnateljica OE/direktorica: Helena Posega Dolenc
081 601 652
Ravnateljica VSŠ: Nada Vadnov
(05) 721 23 31
Tajništvo 1 (centrala – možna povezava na iskano tel. številko):
081 601 650
Tajništvo 2 (ni možno prevezati na drugo tel. številko):
081 601 651
Računovodstvo 1:
081 601 653
Računovodstvo 2:
081 601 655
Tajnica splošne mature: Sonja Škrlj Počkaj
081 601 658
Tajnica poklicne mature: Kajetana Tornič
081 601 666
Tajnica zaključnega izpita: Teja Tomšič
081 601 672
Blagajna (uradne ure 7.30–10.30):
081 601 654
Predstojnica gimnazije in ekonomske šole: Katarina Gospodarič
081 601 669
Pomočnik ravnateljice: Gorazd Brne (predstojnik strojne in vzgojiteljske šole)
081 601 659, 041 343 690
Zbornica 1:
081 601 660
Zbornica 2:
081 601 661
Kabinet kemije:
081 601 662
Kabinet biologije:
081 601 663
Kabinet fizike:
081 601 664
Kabinet strojnikov:
081 601 675
Kabinet računalničarjev:
081 601 666
Učno podjetje:
081 601 667
Kabinet za tuje jezike:
081 601 669
Knjižnica: Mirjam Pangos
081 601 670
Svetovalna služba: Marija Pirih,
svetovalna delavka za programa gimnazija in tehnik računalništva
Telefonski razgovori: vsak dan (razen torka) med 10.15 in 11.00
081 601 671
Svetovalna služba: Teja Tomšič,
svetovalna delavka za programe strojni tehnik, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja
Telefonski razgovori: vsak dan (razen torka) med 10.15 in 11.00
081 601 672
Svetovalna služba: Maja Turković,
svetovalna delavka za programe avtoserviser, oblikovalec kovin – orodjar in pomočnik v tehnoloških procesih,
koordinatorka za dijake s posebnimi potrebami in koordinatorka za dijake tujce
Telefonski razgovori: vsak dan (razen srede) med 10.15 in 11.00
081 601 687
Organizatorka izobraževanja odraslih: Jerneja Sojer Smerdu, univ. dipl. upr. org.
041 418 078
Klub – šank:
081 601 673
Govorilne ure: Miza 1 (več pod GOVORILNE URE):
081 601 681
Govorilne ure: Miza 2 (več pod GOVORILNE URE):
081 601 682
Govorilne ure: Miza 3 (več pod GOVORILNE URE):
081 601 683
Vodja strojnih delavnic: Marko Bratina
081 601 676
Vodja delavnic avtoserviserjev: Boris Cunja
081 601 675
Zbornica – strojniki:
081 601 676
Hišniki:
081 601 678
Strojne delavnice avtoserviserji:
081 601 675
Strojne delavnice orodjarji:
081 601 676

(Število obiskov: 15.414)
Dostopnost