Select Page

Delo z nadarjenimi dijaki

 Obrazec za devetošolce: Poročilo učenca o nadarjenosti v OŠ

Nadarjen je tisti, ki kaže visoke dosežke ali potencialne na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in ki poleg rednega šolskega programa potrebuje posebej prilagojene programe in aktivnosti (Marland, 1972).

ODKRIVANJE NADARJENIH

Odkrivanje nadarjenih dijakov poteka na tri načine:

  • Učiteljski zbor na osnovi poročila iz OŠ, ki ga dijak predloži, le ugotovi, da je bil dijak prepoznan za nadarjenega že v OŠ. (Poročilo učenca o nadarjenosti v OŠ)
  • Dijaka kot potencialno nadarjenega lahko evidentira (predlaga) vsak strokovni delavec šole ali se dijak evidentira sam, če izpolni vsaj enega izmed kriterijev: učni uspeh, učiteljevo in/ali mentorjevo mnenje, tekmovanja, hobiji, mnenje šolske svetovalne službe. Predlagan dijak je indentificiran (odkrit) kot nadarjen, če na testu inteligentnosti in/ali testu ustvarjalnosti doseže nadpovprečen rezultat. Testiranja se ob soglasju staršev udeleži prostovoljno.
  • Učiteljski zbor ugotovi nadarjenost dijaka na podlagi dosežka na državnem (1. -3. mesto ali zlato priznanje) ali mednarodnem nivoju.

Več informacij dobite v svetovalni službi ali preberete v prilogi (Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju).

Koncept vzgono-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju

DEJAVNOSTI ZA NADARJENE

Dijaki sodelujejo v številnih dejavnostih, ki obsegajo:

  • poglabljanje in pospeševanje učenja v okviru obveznega kurikuluma programa, predmeta ali področja (npr. naloge na višjem nivoju zahtevnosti, seminarske in raziskovalne naloge, priprava in udeležba na tekmovanjih …) ,
  • razširjanje in obogatitev kurikuluma (npr. interesne dejavnosti oz. krožki, obiskovanje predavanj na visokošolskih zavodih, natečaji, tekmovanja …).

Število dijakov, ki se na šoli udeležuje tekmovanj, krožkov, natečajev … v zadnjem času narašča. Na tekmovanjih dosegajo visoke rezultate na različnih področjih. Trudimo se upoštevati tudi nove pobude in želje dijakov na tem področju.

Dodatne dejavnosti, za katere se lahko dijaki odločijo pri posameznih predmetih (KLIKNI)


(Število obiskov: 596)
Dostopnost