Select Page

Bralni klub

Bralni klub je krožek z več kot desetletno tradicijo. Osrednji cilj bralnega kluba je spodbujati med mladimi dejavno branje leposlovja in jim na nevsiljiv način privzgojiti pozitiven odnos do knjige. Dijakom je všeč, da se o izbranih knjigah lahko pogovarjajo, izražajo svoja doživetja, si izmenjajo stališča. Na sproščen način se učijo izražati svoje mnenje, poslušati sogovorce in kritično sprejemati mnenje drugih. Kot posebno prednost, ki jim je dana v bralnem klubu, navajajo možnost izbire – sami predlagajo dela, ki so predmet pogovorov. Možnost izbire je ena ključnih prvin bralne motivacije, ta pa odločilen dejavnik na poti k bralni pismenosti.

Zakaj se je dobro vključiti v bralni klub? Ker se družimo, se veliko smejemo, pogovarjamo, ker lahko izrazimo svoje mnenje … ker beremo knjige raznovrstnih žanrov: ljubezenske romane, detektivke, znanstveno fantastiko, potopise, zgodovinske romane …

Bralni klub združuje dijake Šolskega centra Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, praviloma izvedemo 4 srečanja letno in obiščemo še kak literarni dogodek.

Mentorica: Mateja Rebec Hreščak


(Število obiskov: 277)
Dostopnost